Caută diferența!

A rămas încă 5!
Bravo! Ai găsit pe toate!